Dữ liệu TỶ GIÁ
LOAI_TIEN NAM THANG Các trường
vào đây để cập nhật tỷ giá đến hôm nay dữ liệu được lấy tự động từ http://www.acb.com.vn/tygia/chart/index.jsp vào đây để cập nhật tỷ giá VCB đến hôm nay dữ liệu được lấy tự động từ https://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/default.aspx Tra cứu VCBtại đây